WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

Can I Write UPSC Exam in Kannada?: ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾ?, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

Can I Write UPSC Exam in Kannada: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಪರೀಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದು UPSC ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಓದುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅನೇಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು UPSC ಐಎಎಸ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅನೇಕರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕರು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

Can I Write UPSC Exam in Kannada? – Shortview

Career NameUPSC
UPSC Full FormUnion Public Service Commission
Can I Write UPSC Exam in Kannada?Yes
Article typeCareer
Can I Write UPSC Exam in Kannada
Can I Write UPSC Exam in Kannada

UPSC Examination Step by Step Process

UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ;

  • ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್‌ (Preliminary Exam)
  • ಮೇನ್ಸ್‌ (Mains Examination)
  • ಸಂದರ್ಶನ (Interview)

ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಆದರು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಿಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯ ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಅಂತಿಮ ನುಡಿ: ನಾವು ನೀಡಿದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ.

Important Links:

More Career UpdatesClick Here
KarnatakaHelp.inHome Page
Updated: April 11, 2024 — 2:33 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *