WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

PM Vishwakarma Certificate: ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಈ ತರಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ!

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

PM Vishwakarma Certificate: ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ (PMVY) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2023 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಡಿ, ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

PM Vishwakarma Certificate Download

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೊಂದಾಯಿತ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ…

ಮಾನ್ಯತೆ: ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ತರಬೇತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಡಿ, ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

PM Vishwakarma Certificate Download

How to Download PM Vishwakarma Certificate

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:

  • ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭೇಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ https://pmvishwakarma.gov.in/ ಗೆ ನೀಡಿ.
  • ಹೋಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, “ಲಾಗಿನ್” ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • “ಅರ್ಜಿದಾರ/ಫಲಾನುಭವಿ ಲಾಗಿನ್” ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • “ಲಾಗಿನ್” ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • “ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.
  • “ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ” ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ಅನುಮೋದಿತ” ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು.

Important Links:

PM Vishwakarma Certificate Download LinkClick Here
More UpdatesKarnatakaHelp.in

FAQs – pmvishwakarma.gov.in Certificate

How to Download PM Vishwakarma Certificate?

Visit the official Website of pmvishwakarma.gov.in to Download your Certificate

Leave a Comment